Tugispetsialisti lähtetoetuse saaja nõuded

Lähtetoetust makstakse põhikooli ja gümnaasiumi tugispetsialistile, kes vastab üheaegselt kõigile järgmistele nõuetele:

 • on lõpetanud logopeedi, eripedagoogi, koolipsühholoogi või sotsiaalpedagoogi eriala kõrghariduse tasemel (edaspidi erialane kõrgharidus);
 • on asunud esimest korda tugispetsialistina kooli tööle, kas:
  • 18 kuu jooksul pärast erialase kõrghariduse omandamist  
   või
  •  erialase kõrghariduse omandamise ajal
   või
  • erialase kõrghariduse omandamisele eelnenud kõrgharidustasemel toimunud õppe käigus, tingimusel, et eelnevate õpingute lõpetamise ja erialase kõrghariduse õpingute alustamise vahele ei jäänud üle ühe aasta;
 • töötab vähemalt 0,5 tööajaga koolis logopeedina, eripedagoogina, koolipsühholoogina või sotsiaalpedagoogina (0,5 tööaja hulka loetakse ka samaaegne töötamine kutseõppeasutuses tugispetsialistina);
 • vastab kooli tugispetsialisti kvalifikatsiooninõudele;
 • valdab eesti keelt C1 keeleoskustasemel;
 • on esitanud taotluse tähtaegselt (vt Taotluse esitamise tähtaeg).

Lähtetoetust makstakse kutseõppeasutuse tugispetsialistile, kes vastab üheaegselt kõigile järgmistele nõuetele:

 • on lõpetanud eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi või koolipsühholoog eriala kõrghariduse tasemel (edaspidi erialane kõrgharidus);
 • on asunud esimest korda tugispetsialistina kooli tööle 18 kuu jooksul pärast erialase kõrghariduse omandamist;
 • töötab vähemalt 0,5 tööajaga koolis eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi või koolipsühholoogina (0,5 tööaja hulka loetakse ka samaaegne töötamine tugispetsialistina üldhariduskoolis);
 • vastab kooli tugispetsialisti kvalifikatsiooninõudele;
 • valdab eesti keelt C1 keeleoskustasemel;
 • on esitanud taotluse tähtaegselt (vt Taotluse esitamise tähtaeg).

Lähtetoetust makstakse lasteaia tugispetsialistile, kes vastab üheaegselt kõigile järgmistele nõuetele:

 • on lõpetanud logopeedi või eripedagoogi eriala kõrghariduse tasemel (edaspidi erialane kõrgharidus);
 • on asunud esimest korda tugispetsialistina lasteaeda tööle, kas:
  • 18 kuu jooksul pärast erialase kõrghariduse omandamist 
   või
  • erialase kõrghariduse omandamise ajal 
   või
  • erialase kõrghariduse omandamisele eelnenud kõrgharidustasemel toimunud õppe käigus, tingimusel, et eelnevate õpingute lõpetamise ja erialase kõrghariduse õpingute alustamise vahele ei jäänud üle ühe aasta;
 • töötab vähemalt 0,5 tööajaga lasteaia logopeedina või eripedagoogina (0,5 tööaja hulka loetakse ka samaaegne töötamine põhikooli või gümnaasiumi õpetajana või kutseõppeasutuse kutseõpetajana või üldharidusainete õpetajana);
 • vastab lasteaia tugispetsialisti kvalifikatsiooninõudele;
 • valdab eesti keelt C1 keeleoskustasemel;
 • on esitanud taotluse tähtaegselt (vt Taotluse esitamise tähtaeg).