Taotluse esitamise tähtaeg

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja ja kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja

 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast õpetajana kooli tööle asumist, kui esimest korda alustati kooli õpetajana töötamist 18 kuu jooksul pärast kõrgharidustasemel õpetajakoolituse lõpetamist ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.
 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast kõrgharidustasemel õpetajakoolituse lõpetamist, kui esimest korda alustati kooli õpetajana töötamist kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppe ajal ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.
 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppekaval õppe lõpetamist,kui esimest korda alustati kooli õpetajana töötamist bakalaureuseõppe ajal ja selle lõpetamise ning kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppe alustamise vahele ei jäänud üle ühe aasta ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele. 

Kutseõppeasutuse kutseõpetaja 

 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast kutseõpetaja kutsetunnistuse omandamist kõrgemal tasemel ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele. 

Põhikooli ja gümnaasiumi tugispetsialist

 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast kooli tugispetsialistina tööle asumist, kui esimest korda alustati kooli tugispetsialistina töötamist 18 kuu jooksul pärast erialase kõrghariduse omandamist ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.
 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast erialase kõrghariduse omandamist, kui esimest korda alustati kooli tugispetsialistina töötamist erialase kõrghariduse omandamise ajal ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.
 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast  erialase kõrghariduse omandamist, kui esimest korda alustati kooli tugispetsialistina töötamist erialase kõrghariduse omandamisele eelnenud kõrgharidustasemel toimunud õppe käigus ja selle lõpetamise ning erialase kõrghariduse õpingute alustamise vahele ei jäänud üle ühe aasta ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.

Kutseõppeasutuse tugispetsialist

 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast tööle asumist, arvestades, et  tööle asumine on toimunud 18 kuu jooksul pärast erialase kõrgharidustaseme omandamist ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.

Lasteaia tugispetsialist 

 • Taotlus tuleb esitada 4 kuu jooksul pärast tugispetsialistina tööle asumist,kui esimest korda alustati lasteaia tugispetsialistina töötamist 18 kuu jooksul pärast erialase kõrghariduse omandamist ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.
 • Taotlus tuleb taotlus esitada 4 kuu jooksul pärast erialase kõrghariduse omandamist, kui esimest korda alustati lasteaia tugispetsialistina töötamist erialase kõrghariduse omandamise ajal ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele.  
 • Taotlus tuleb taotlus esitada 4 kuu jooksul pärast  erialase kõrghariduse omandamist,kui esimest korda alustati lasteaia tugispetsialistina töötamist erialase kõrghariduse omandamisele eelnenud kõrgharidustasemel toimunud õppe käigus ja selle lõpetamise ning erialase kõrghariduse õpingute alustamise vahele ei jäänud üle ühe aasta ja vastatakse teistele toetuse taotlemise tingimustele. 

Emapuhkus, vanemapuhkus, ajateenistus, asendusteenistuses ja välisriigis pedagoogiline praktika õpetajal kõrgharidustasemel õpetajakoolituse lõpetamise aastal või tugispetsialistil erialalase kõrghariduse omandamise aastal peatab taotluse esitamise aja ja taotlustähtaja kulgemine jätkub alates emapuhkuse, vanemapuhkuse, ajateenistuse, asendusteenistuse ja välisriigi pedagoogilise praktika lõppemisest või katkestamisest.

Pärast tähtaja möödumist esitatud taotlus jäetakse läbi vaatamata. 

Näiteks, kui emapuhkusele või vanemapuhkusele jäämine või aja- või asendusteenistusse või välisriiki pedagoogilisele praktikale minek jääb 4-kuulise taotlustähtaja sisse, hakkab taotluse esitamise tähtaeg kulgema taotluse esitamiseks ettenähtud aja esimesel kuupäeval, peatub eelnimetatud ajaks ja tööle naasmisel jätkub tähtaja arvestus alates peatunud kuupäevast. Kui taotleja on 4-kuulise taotlustähtaja esimesest kuupäevast alates emapuhkusel, vanemapuhkusel või viibib aja- või asendusteenistuses või välisriigis pedagoogilisel praktikal, algab taotluse esitamise 4-kuuline tähtaeg emapuhkuselt, vanemapuhkuselt või aja- või asendusteenistusest või välisriigi pedagoogiliselt praktikalt tööle naasmise kuupäevast.