Õpetaja lähtetoetuse saaja nõuded

Lähtetoetust makstakse põhikooli ja gümnaasiumi õpetajale, kes vastab üheaegselt kõigile järgmistele nõuetele:

 • on lõpetanud kõrgharidustasemel õpetajakoolituse (õppekavagrupi „õpetajakoolitus ja kasvatusteadus“ õppekavarühma magistritasemel õppekava õpetaja eriala); 
 • on asunud esimest korda õpetajana kooli tööle, kas
  • 18 kuu jooksul pärast kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppekava lõpetamist 
   või
  • kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppekaval õppimise ajal 
   või
  • bakalaureuseõppe ajal, tingimusel, et bakalaureuseõppe lõpetamise ja kõrgharidustasemel õpetajakoolituse alustamise vahele ei jäänud üle ühe aasta.  
 • töötab koolis õpetajana vähemalt 0,5 tööajaga (0,5 tööaja hulka loetakse ka samaaegne töötamine kutseõppeasutuse kutseõpetajana või üldharidusainete õpetajana);
 • vastab õpetaja kvalifikatsiooninõudele;
 • valdab eesti keelt C1 keeleoskustasemel;
 • on esitanud taotluse tähtaegselt (vt Taotluse esitamise tähtaeg).

Lähtetoetust makstakse kutseõppeasutuse õpetajale, kes vastab üheaegselt kõigile järgmistele nõuetele:  

 • on lõpetanud kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppekava (õppekavagrupi „õpetajakoolitus ja kasvatusteadus“ õppekavarühma magistritasemel õppekava õpetaja eriala) või kutseõpetajana omab kutseõpetaja kutsetunnistust, välja arvatud madalaim tase. 
 • on asunud esimest korda kooli tööle:
 • üldhariduslike ainete õpetajana, kas:
  • 18 kuu jooksul pärast kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppekava lõpetamist 
   või 
  • kõrgharidustasemel õpetajakoolituse õppekaval õppimise ajal 
   või
  • bakalaureuseõppe ajal, tingimusel, et bakalaureuseõppe lõpetamise ja kõrgharidustasemel õpetajakoolituse alustamise vahele ei jäänud üle ühe aasta.
 • kutseõpetajana kuni 3 aastat enne kutseõpetaja kutsestandardis nimetatud kompetentside tõendamist, välja arvatud madalaim kutseõpetaja kutsetase;
 •  töötab vähemalt 0,5 tööajaga kutseõppeasutuses õpetajana (0,5 tööaja hulka loetakse ka samaaegne töötamine üldhariduskooli õpetajana);
 • vastab õpetaja või kutseõpetaja kvalifikatsiooninõudele;
 • valdab eesti keelt C1 keeleoskustasemel;
 • on esitanud taotluse tähtaegselt (vt Taotluse esitamise tähtaeg).